Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Uudistuminen

Uudistuminen

Yrityksemme ydinajatus on materiaalien testaamisessa sekä uusien materiaalien etsimisessä.

Uudistuminen

Teknisen kehityksen johtoasemassa oleminen ja uusien raaka-aineiden jatkuva etsiminen ovat mahdollistaneet jo olemassa olevien tuotteiden parantamisen sekä kokonaan uusien keksimisen.

Vastauksena markkinoiden vaatimuksille, alan kattavin tuotevalikoimamme kasvaa jatkuvasti uusien materiaalien ja tuotantoteknologian kehittymisen myötä.

Testaamme laboratoriossamme koko ajan uusia raaka-aineita ja niiden vaikutuksia ympäristöön löytääksemme oikean ”reseptin” tiettyyn käyttötarkoitukseen ja näin tyydyttämään asiakkaittemme tarpeet.

Innovation

Laboratorio testeissämme pyrimme kiinnittämään huomiota tuotteen koko elinjaksoon sekä sen vaatimiin teknisiin ominaisuuksiin mm: painetiiviys, elektroniset ominaisuudet, resistanssi eri lämpötiloille, UV-valon herkkyys, iskun -, kemikaalien- ja tulenkestävyys, joustavuus ja puristuksen kesto.
Laboratoriomme vaativiin testitiloihin kuuluu normaalin ilmastoinnin lisäksi myös erilliset säädellyt tilat, joissa lämpötila pysyy joko +23C asteessa tai on vaihdeltavissa
-10C asteesta -35C asteeseen.
Kehittyneiden testauslaitteidemme lisäksi luotamme edelleen vankasti myös laboratoriotyöntekijöidemme kokemukseen.

Erityisellä laboratorion yhteydessä olevalla tuotantolaitoksella testaamme uusien materiaalien soveltuvuutta koetuotannossa oleviin letkuihin.
Tällä alueella on myöskin taivutus – ja kulutuksenmittaus laitteita, joilla testaamme tuotteen kulutuksen – ja paineenkestoa.

Testaamme materiaaliemme ja jo valmiiden tuotteidemme tiiviyttä myös vaativin mekaanisin testein dynamometrillä sekä UV- herkkyyttä erityisillä lampuilla.

Testauksen apuna laboratoriossamme on käytössä prosessin valvontasysteemi ympäri vuorokauden, joka takaa sen, että mitään ei jää huomaamatta.